Perlukan bantuan dana segera?  Hubungi kami untuk bantuan kempen.

GLOBAL INTERFAITH TOUR (GIFT) 4.0 VIETNAM

Assalamualaikum wrt. Program Global Interfaith Tour (GIFT) 4.0 merupakan sambungan siri keempat, selepas siri Jepun, Singapura, Thailand. Program selama 4 hari ini akan diadakan di Vietnam.
GLOBAL INTERFAITH TOUR (GIFT) 4.0 VIETNAM
Kemanusiaan

RM 10.00

daripada sasaran RM 10,000.00
0.1% Complete

1

penyumbang

68

hari lagi
Mengapa sumbang melalui iSADAQAH dan tidak terus kepada penerima? Baca selebihnya di sini

Global Interfaith Tour (GIFT) 4.0 ini merupakan program anjuran Quranic Youth Club (QYC), salah satu kelab/persatuan berasaskan komuniti yang terdapat di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) kampus Gombak.

Aktiviti dan program kami tertumpu ke arah memperkasakan belia Islam di UIAM ke arah pemahaman Islam yang lebih baik dengan membangunkan model dakwah melalui pembangunan diri, wacana intelek yang pelbagai, dakwah training serta street dakwah, aktiviti kebajikan sosial dan program bimbingan untuk anak-anak muda Islam.

Program selama 4 hari ini akan diadakan di Ho Chi Min, Vietnam. Justeru, kami kembali untuk membawa kebenaran Islam kepada komuniti di Vietnam dengan menyemai semangat keamanan dan menyebarkan mesej keharmonian akan Islam. Tujuan kami ini terutamanya untuk mewujudkan persefahaman dan hubungan yang baik antara Muslim dan non-Muslim di sana. Sekaligus berkongsi dan bertukar pendapat tentang pengetahuan dan pengalaman mengenai Islam.

The Global Interfaith Tour (GIFT) 4.0 is a program organized by the Quranic Youth Club (QYC), one of the community-based clubs/associations at the International Islamic University of Malaysia (UIAM) Gombak campus.

 Our activities and programs are focused on empowering Muslim youth at IIUM towards a better understanding of Islam by developing a dakwah model through self-development, diverse intellectual discourse, dakwah training and street dakwah, social welfare activities and guidance programs for young Muslims.  

This 4-day program will be held in Ho Chi Mind, Vietnam. Thus, we aim to bring the truth of Islam to the community in Vietnam by instilling the spirit of peace and spreading the message of harmony about Islam.  Our purpose is mainly to create understanding and good relations between Muslims and non-Muslims there.  At the same time share and exchange opinions about knowledge and experience about Islam.


Untuk Makluman Semua

100% sumbangan yang diterima akan digunakan untuk pelaksanaan projek ini sepenuhnya. Sebagai langkah kesahihan pelaksanaan projek ini, pihak iSADAQAH juga akan sentiasa mengemaskini anda dengan keseluruhan kutipan yang diterima, resit sumbangan, gambar aktiviti kempen serta koordinat GPS komuniti yang menerima bantuan sebagai bukti ketelusan pihak iSADAQAH dalam menjayakan projek ini.

Bantu Kempen Ini

Setiap sumbangan yang diberi kepada kempen ini amat dihargai.

Sumbang
Kongsi Kempen

Bantu biayai kempen ini dengan berkongsi. Satu perkongsian kempen boleh membawa sumbangan RM10 daripada seorang penderma!

Sumbangan pertama

07 Jun 2024

Kempen dilancarkan

21 May 2024