Avatar

NUR SYUHADA IBRAHIM @Amanda

Profil Biografi
Profile Picture

  • Nama: NUR SYUHADA IBRAHIM
  • Jantina: Perempuan
  • Tarikh Lahir: 28 July 1995
  • Tempat Lahir: Melaka