Avatar

shuzaimee aidy bin samsudin @shuaibsamsudin

Profil Biografi
Profile Picture

  • Nama: shuzaimee aidy bin samsudin
  • Jantina: Lelaki
  • Tarikh Lahir: 15 April 1983
  • Tempat Lahir: Kedah