GLOBAL INTERFAITH TOUR (GIFT) 4.0 VIETNAM

Assalamualaikum wrt. Program Global Interfaith Tour (GIFT) 4.0 merupakan sambung...

 • % Dibiayai Hari Lagi
W.P. Kuala Lumpur
 • RM 0.00 terkumpul
 • RM 5,000.00 sasaran
 • 0 penyumbang
 • 88 hari lagi

BANTUAN KOS UTILITI BUAT RUMAH AMAL ASNAF

Objektif utama penubuhan RUMAH AMAL ASNAF AL BARAKH adalah untuk membantu anak-a...

 • % Dibiayai Hari Lagi
W.P. Kuala Lumpur
 • RM 10.00 terkumpul
 • RM 2,000.00 sasaran
 • 1 penyumbang
 • 15 hari lagi

SUMBANGAN UNTUK OKU

Dual Blessing Bhd merupakan salah satu NGO yang memfokuskan kepada golongan OKU...

 • % Dibiayai Hari Lagi
W.P. Kuala Lumpur
 • RM 6.00 terkumpul
 • RM 2,000.00 sasaran
 • 2 penyumbang
 • 34 hari lagi

INFAQ FOR MAHASISWA

KMUM API telah menyediakan satu platform khas untuk menggalakkan lebih ramai pih...

 • % Dibiayai Hari Lagi
W.P. Kuala Lumpur
 • RM 430.00 terkumpul
 • RM 10,000.00 sasaran
 • 25 penyumbang
 • 14 hari lagi