JASA`S OUTREACH “MAHABBAH YUM”

Jasa’s Outreach “ Mahabbah Yum” adalah sebuah program yang dijalankan oleh Kelab...

 • % Dibiayai Hari Lagi
Perak
 • RM 824.04 terkumpul
 • RM 10,107.00 sasaran
 • 34 penyumbang
 • 52 hari lagi

PROJEK PEDULI ASLI 1.0

A volunteer effort to serve and care for aborigines community in Pos Lebir, Kela...

 • % Dibiayai Hari Lagi
Kelantan
 • RM 188.57 terkumpul
 • RM 10,000.00 sasaran
 • 23 penyumbang
 • 44 hari lagi

GLOBAL INTERFAITH TOUR 3.0 QYC INTERFAITH CLUB IIU...

Program ini akan berlangsung di Bangkok pada 28 November hingga 1 Disember 2023...

 • % Dibiayai Hari Lagi
Selangor
 • RM 163.00 terkumpul
 • RM 20,000.00 sasaran
 • 9 penyumbang
 • 53 hari lagi

GLOBAL MISSION: IN THE PATH OF UTHMANIYYAH

"A Journey to Istanbul: Aiding Syrian Refugees". Our mission is to assist the Sy...

 • % Dibiayai Hari Lagi
Kelantan
 • RM 211.00 terkumpul
 • RM 7,980.00 sasaran
 • 14 penyumbang
 • 13 hari lagi

SUMBANGAN SOKONGAN PEKERJAAN KEPADA BEKAS BANDUAN

Semoga usaha kecil PEMAAF ini dapat memberi manfaat kepada Persatuan selain menj...

 • % Dibiayai Hari Lagi
W.P. Putrajaya
 • RM 50.00 terkumpul
 • RM 100,000.00 sasaran
 • 1 penyumbang
 • 24 hari lagi

VAN BARU UNTUK MURID OKU DIPERLUKAN!

Sekolah Sinar Harapan (Sekolah Kelainan Upaya) memohon dan merayu pada orang yan...

 • % Dibiayai Hari
Pulau Pinang
 • RM 10,460.00 terkumpul
 • RM 90,000.00 sasaran
 • 140 penyumbang
 • hari